Hitohiro Saito Sensei and Pat Hendricks Sensei, Reno/Sparks Nevada, October, 2004

Back Next